visibilitat de la marca

Què passa quan algú busca la teva marca o el nom de la teva empresa a Internet? Et troben?

Visibilitat de la marca

A banda de cercar a Internet pel nom dels vostres productes o serveis, els clients poden buscar el nom de la teva marca o de la teva empresa.

Pot passar que aquest nom coincideixi amb altres empreses, productes i serveis que no son els teus.

Disposes de la visibilitat adequada o apareixen altres webs abans que el teu?

Els resultats que apareixen de la teva empresa contribueixen a que tingui una bona reputació?

Realitzarem una anàlisi de la teva marca / empresa a nivell de visibilitat a Internet i et proposarem mesures per si cal corregir o millorar algun aspecte.