revisio del web

Revisem el teu web per detectar possibles mancances que puguin afectar la seva usabilitat, el seu posicionament, la seguretat o la teva reputació a Internet.

Revisió del web

Revisarem una sèrie de punts clau i, si s’escau, definirem les mesures correctores necessàries per a que el teu web:

- sigui del tot apte per a posicionar-se bé a Google.

s'orienti adequadament al teu perfil de client potencial.

- compleixi els estàndards de seguretat.

- sigui capaç d’aportar valor a la teva empresa en forma de vendes o contactes.